Axtarışda olanlar

Əsas səhifəAxtarışda olanlar


Abbaslı Elvin Rahim oğlu -  Barəsində  Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin  128-ci maddəsi ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Safayı Samandar Məhəmmədzərin oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.1 və 29, 120.2.7-ci maddələri ilə axtarış elan edilmişdir. 

 

 
Orucova Ruhəngiz Şükür qızı -

Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 144-1.2.1, 144-1.2.2, 144-1.2.4 və 144-3.4-cü maddələri ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 

 
Neymətov Fuad Firuddin oğlu -

 Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.4-cü maddəsi ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 

 
Mehdiyev Orxan Yaşar oğlu -

 Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 

 
Kutanoğlu Ali Osman Necati oğlu -  Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2 və 182.3.2-ci maddələri ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Həsənov Araz Əlimövsüm oğlu -

Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 179.3.2 və 193-1.3.2-ci maddələri ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Fətəliyev İlqar Qərib oğlu -  Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1, 178.2.2 və 178.2.4-cü maddələri ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Əhmədov Cahangir Bayram oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.2.4 və 32.4, 312.2-ci maddələri ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Bəndad Səid İsfəndiyar oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 196.2-ci maddəsi ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 Geriyə