Axtarışda olanlar

Əsas səhifəAxtarışda olanlar


Ceyranlı Fərman Cahan oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 137.1, 137.3, 144-1.2.2, 144-1.2.4-1, 144-1.2.5, 144-1.2.6, 144-1.2.9, 29, 144-1.2.4-1, 29, 144-1.2.5, 144-1.2.6, 29, 144-1.2.9, 308.2-ci maddələri ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Rəhimov Kamran Kamil oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 147.2 və 182.2.3-cü maddələri ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Fətəliyev İlqar Qərib oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.2.1, 178.2.2 və 178.2.4-cü maddələri ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Əliyev Bəhruz Məhərrəm oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.1-ci maddəsi ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Hüseynov İlkin Xıdır oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci maddəsi ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Əliyeva Sədaqət Şirastan qızı - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 144-1.2.1, 144-1.2.2, 144-1.2.4, 144-1.3.4-cü maddələri ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Qurbanov Musa Əfrail oğlu - barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 127.2.3-cü  maddəsilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Hacıyev Aydın Namaz oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 178.3.2-ci  maddəsi ilə axtarış elan edilmişdir.

 

 
Əli-zadə Xəyal Məzahir oğlu - Barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 120.2.1, və 120.2.5-ci maddəsi ilə axtarış elan edilmişdir.  

 

 
Ağayev Əfqan Sabir oğlu -  barəsində Azərbaycan Respublikası Cinayət Məcəlləsinin 221.3-cü  maddəsilə axtarış elan edilmişdir.

 

 Geriyə